ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติขนาดเล็ก

เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญขนาดเล็ก, miniature vending machine, mini snack vending machine.