ติดต่อเรา
Nate

หมายเลขโทรศัพท์ : +8613826225189

WhatsApp : +8613826225189

โพรไฟล์ QC

 • Guangzhou Micron Technology Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE (EMC)
  หมายเลข: HT19DC-1104922
  วันที่ออก: 2019-12-20
  วันหมดอายุ: 2025-03-23
  ขอบเขต/ระยะ: vending machines
  ออกโดย: Honton
 • Guangzhou Micron Technology Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE (LVD)
  หมายเลข: HT19DC-1104925
  วันที่ออก: 2018-12-20
  วันหมดอายุ: 2025-03-12
  ขอบเขต/ระยะ: vending machines
  ออกโดย: Honton
 • Guangzhou Micron Technology Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE emc test report
  หมายเลข: HT19DC-1104922
  วันที่ออก: 2019-12-20
  วันหมดอายุ: 2025-03-23
  ขอบเขต/ระยะ: vending machine
  ออกโดย: Honton
 • Guangzhou Micron Technology Co., Ltd.
  มาตรฐาน: CE lvd test report
  หมายเลข: HT19DC-1104922
  วันที่ออก: 2019-12-20
  วันหมดอายุ: 2025-03-23
  ขอบเขต/ระยะ: vending machine
  ออกโดย: Honton