เครื่องหยอดเหรียญ Combo

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติขนาดเล็ก, ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ.