เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบกำหนดเอง

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, custom built vending machine, custom made vending machine.