ตู้จำหน่ายลิฟต์

เครื่องจำหน่ายสมาร์ทเครื่องจำหน่ายจำนวนมาก, ตู้จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, bulk vending machine.