ตู้จำหน่ายขนมขบเคี้ยว

ตู้จำหน่ายขนมอัตโนมัติ, automatic food vending machine, ตู้จำหน่ายขนมและเครื่องดื่มตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติ.