ตู้จำหน่ายขนมขบเคี้ยว

ตู้จำหน่ายขนมอัตโนมัติ, automatic food vending machine, snack and drink vending machines.