ตู้จำหน่ายขนมขบเคี้ยว

ตู้จำหน่ายขนมอัตโนมัติ, ตู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม, automatic food vending machine.