เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

auto vending machine, automated retail vending machines, automated vending machine.