เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องจำหน่ายปลีกอัตโนมัติ.