ตู้จำหน่ายสื่ออัตโนมัติ

electronic vending machine, เครื่องจำหน่ายที่มีหน้าจอ, vending machine equipment.