ตู้จำหน่ายสื่ออัตโนมัติ

เครื่องจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจำหน่ายที่มีหน้าจอ, vending machine equipment.